Giới thiệu

NHÀ HÀNG LÂM PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 68 – Đường Võ Nguyên Giáp – Vĩnh Ngọc – Đông Anh – Hà Nội
Điện thoại: 098 4444 864 | 0916 961 819
Email: nhahanglamphuong@gmail.com
Website: www.nhahanglamphuong.vn